1. Се надевам на уште заеднички мигови со вас, блиски и сакани, до моето исчезнување и потоа.