1. Радување на стар бел дедо:
    Се радувам на сечие дело создадено со љубов, енергија и посветеност.