1. Не те есапам за човек оти многу знам за твоето големство.