1. Колку е важен зборот во бурно време? Многу, та премногу.