991. Самотник во пуста пустелија раѓа сончевина и умира во неа.