1. Подарувај, ама внимавај кому што. Да е обострано важно и на обострано задоволство.