1. Никој не ве познава толку, колку што се познавате самите себе. Особено однатре. Зашто сте единствени и неповторливи.