1. Мудриот човек не мудрува, туку промислува и домислува.