1. Сè тече и сè истекува. Исто како што сè се менува и се изменува.