1. Не се зема судбината во свои раце, туку сегашноста во иднината.