1. Бесцелноста го подјадува животот како `рѓа и не му дава да пронајде своја смисла и значење.