1. Постојам за оној што мисли или понекогаш помислува на мојот опстој. Со делото, дејанието, полнотата на животот.