1. Човекот живее онолку колку што го живеел, а не колку што го преживувал и одживувал животот.