380. Научи да не заборавиш:
Има време и има невреме што се дел од тебе, та од навик ги доживуваш и преживуваш. На оние што не се не им се спротивставувај, туку труди се да им се прилагодиш.