359. Што е личен успех? Да го сработиш она што го работиш најдобро што умееш и знаеш. Без оглед на сè.