358. Не може сè да оди како што си предвидел и планирал. Одвреме-навреме нешто ќе подзапре, нешто ќе подзабави. За ти да го поттурнеш.