1. Партиски, а национални телевизии?! Политички заробени, загадени, шират неснослива реа!