1. И за плашење и за пљачкање на народ мафијашка власт натурена од стратешки партнер.