1. Професор по римско право тврди дека ние со „добрососед“ имаме заедничка, не споделена историја, а не ја знае разликата помеѓу едната и другата!