1. Знаете што ќе се случува со вас, па брзате да се сокриете во заборавот. Зашто тој ви е последна надеж за спас.