870. Кои било и какви било далечини се надминуваат на еден или друг начин. Зашто веќе може да не значат ништо.