869. Мислителот мисли и кажува што мисли, без оглед дали некој ќе го мисли или не.