856. Предводиш јадници и страдалници, бедо мизерна!