855. Голема, ако не и најголема поразија е да отидеш во неврат без каква било трага на твое постоење.