840. Не излегува пред тебе зашто се плаши од твојата сенка.