839. Зарем толку им се плашите што не излегувате на улица ни да се прошетате?!