820. Нема ни умни ни учени ни опитни меѓу болни во умот на власт.