817. Чудо:
Есен е, а од ден на ден е сè постудено!