810. Состојбата е толку критична што е веќе залудно да се критикува. Треба да се надминува.