790. Просто е неверојатно колку сте мизерни, изродници, партиски измеќари и мафијаши ниедни!