789. Јас сум слободна, слободоумна и самобитна мислечка и творечка личност. Македонец од Македонија.