788. Партија со трчи-лажи лидерче и мафијаш на власт сама однатре мора да се збрише.