780. Што?! Уште не сте му удриле клоци на вашето трчи-лажи лидерче!?