779. Жално и трагично:
Политикант-колку тоа бедно звучи!