778. Многу е важно човек совреме да се ослободи од оној што го унижува на кој било начин и му ја валка совеста.