772. Незамислив грабеж на мафија на власт до разнебитување на народот и државата со кои владеат.