770. Заедничка цел, несопирлив стремеж кон неа, умност, ука, опитност и дела обединуваат разединети.