769. Во љубов, со љубов и за љубов додека сум жив.