759. Може не те гледаат, може не те слушаат, ама секако те мислат ближни далечни. Дека во љубов за живот заедно сте се извишувале и сте созревале.