758. Не се забораваат темелни и трајните вредности во животот.