749. Не може никој да те сопре на пат кон сончева светлина.