748. Јас не убедувам убедени. Само им кажувам и им докажувам.