740. Верувам во луѓето со мене зашто верувам во себе.