729. Знам што те мачи најмногу:
Твоите скоро ќе те фрлат на буништето на историјата, како никогаш да не биле со тебе.