721. Нема да биде лесно и ќе потрае. Може да биде лесно ако не дозволиме да потрае.