719. Ти знаеш што значи да имаш достоинство и личен интегритет?! Да знаеш, не би бил мивка од човек.