718. А испокраденото од народот го сокривте или го пренесовте некаде надвор од земјата? Или уште ни едно ни друго?