699. Јас продолжувам да мислам и создавам сè додека смртта не ме запре.