690. Кога си ти во прашање, веќе не е прашање кога и до каде со тебе, туку како куртул од тебе.