689. На чело е на велепредавничко-мафијашка власт, а тврди дека има чист образ!